BỂ BƠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 110 BẮC NINH

Thông tin chung

col2

col1

Tên công trình : Bể bơi Bệnh viện Quân Y 110 Thành phố Bắc Ninh
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất G6 Việt nam
Địa điểm : Thành phố Bắc Ninh
Hạng mục thi công : Thiết bị bể bơi 
 - Cung cấp thi công thiết bị bể bơi
 - Cung cấp lắp đặt thiết bị lọc nước bể bơi 
 - Cung cấp thiết bị dây phao phân làn bơi
 - Cung cấp bộ thiết bị làm vệ sinh đáy bể bơi 
 - Lắp đặt thiết bị tự động châm hóa chất
 - Thi công chống thấm bể bơi
 - Cung cấp, thi công vật liệu hoàn thiện bể bơi 

Thông tin công trình

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG ISO 9001:2015 & 14001:2015

img_5949_1.jpg

img_5950_1.jpg

HỢP ĐỒNG KINH TẾ ĐÃ KÝ

img_9031_0.jpg

img_9032_0.jpg

img_2024.jpg

img_2025.jpg

img_2152.jpg

img_2153.jpg

img_2154.jpg

img_2157.jpg

img_2159.jpg

img_2161.jpg

img_2170.jpg

img_2209.jpg

img_2211.jpg

img_2215.jpg

img_2217.jpg

img_2218.jpg

img_2225.jpg

img_2226.jpg

img_2228.jpg

img_2232.jpg

img_2234.jpg

img_2235.jpg

img_2256.jpg

img_2258.jpg

img_2259.jpg

img_2262.jpg

img_2264.jpg

img_2266.jpg