BỂ BƠI TRUNG TÂM THỂ THAO HUYỆN BA CHẼ QUẢNG NINH

Thông tin chung

col2

col1

Tên công trình : Bể bơi thi đấu
Chủ đầu tư : UBND Huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Nhà thầu chính : Công ty CP ĐTXD Số III Quảng Ninh
Địa điểm : Thị Trấn Ba Chẽ, Tỉnh Quảng Ninh
Hạng mục thi công : Bể bơi thi đấu 21 000 x 25 000 x 2000 mm

  • Thiết bị bể bơi huấn luyện
  • Máy lọc thông minh
  • Thiết bị điều khiển bể bơi thông minh
  • Dây phao ngăn cách làn bơi
  • Bục nhẩy xuất phát
  • Thi công hoàn thiện bể bơi

Thông tin công trình

2016-09-08_09.12.02.jpg2016-09-08_09.12.21.jpg

img_0916.jpgimg_0915.jpgimg_0896.jpgimg_0897.jpgimg_0899.jpgimg_0905.jpgimg_0914.jpgimg_1054.jpgimg_1055.jpgimg_1056.jpgimg_1062.jpgimg_1065.jpgimg_1076.jpgimg_1060.jpg