Sô đa

Thông tin chung

col2

col1

Công dụng:

  • Làm tăng độ PH của nước
Đơn giá: 
Thỏa thuận