TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG BINH

Thông tin chung

col2

col1

Tên công trình : Bể bơi huấn luyện
Chủ đầu tư : Trường Trung cấp Kỹ Thuật Công Binh
Địa điểm : Ba Vì, Hà nội
Hạng mục thi công : Bể bơi thi đấu 16 000 x 25 000 x 1500 mm

  •  Thiết bị bể bơi - Bể bơi huấn luyện
  •  Thiết bị lọc nước bể bơi
  •  Thiết bị xử lý hóa chất bể bơi
  •  Xây dựng bể bơi
  •  Hoàn thiện bể bơi

Thông tin công trình

skmbt_c36013030514270_0002_001_0.jpg

KHUONGHUE: Gallery
Be boi thi dau
KHUONGHUE: Gallery
Cong ty Dat Viet cung cap & lap dat thi cong thiet bi be boi
KHUONGHUE: Galleryimg_1289.jpgimg_1294.jpgimg_1288.jpg
Thiết bị công nghệ bể bơi huấn luyện