Máy xông hơi nước, máy steam generator Model HSX CD

Thông tin chung

col2

col1

Thông số kỹ thuật
http://www.helosauna.com/files.aspx?f_id=12574
http://www.helosauna.com/files.aspx?f_id=12592

Đơn giá: 
Thỏa thuận

col3

Tính năng/ Công dụng
Type Power (kW) Sauna size (m3)
34 CD 3.4  1.5 - 2.5
47 CD 4.7  2.5 - 5
60 CD 6.0  5 - 7
77 CD 7.7  7 - 10
95 CD 9.5  10 - 12
120 CD 12.0  12 - 15
140 CD 14.0 15 - 18