Thiết bị bồn sục Spa

Thông tin chung

col2

col1

Kích thước 2380x2050x1000mm, nặng 400 kg bao gồm hệ thống lọc, hệ thông massage, hệ thống nước nóng, khung sắt và hệ thống điều khiển

Đơn giá: 
Thỏa thuận