Bồn sục Jacuzzi / Bể sục massage

Thông tin chung

col2

col1

Sit(adult) 3 Spa dimension 2080*1615*970mm Packing dimension  2380*1915*1470mm Capacity 860KG Spa weight  190KG Packing weight  290KG Massage Pump 2.5HP/1pc Circulation Pump 150W/1pc Phase 1/3 Voltage 110v/240v Power 4KW Current 20A/220V~240V Current 9A/380~415V Frequency 50HZ/60HZ

Đơn giá: 
Thỏa thuận