Bồn sục massage dạng Module

Thông tin chung

col2

col1

Sit(adult) 5 Spa dimension ¡é2200*1000 Packing dimension  ¡é2250*1050 Capacity 1650KG Spa weight  400KG Packing weight  550KG Massage Pump 2.5HP/2pcs Circulation Pump 150W/1pc Phase 1/3 Voltage 110v/240v Power 5.3KW Current 20A/220V~240V Current 9A/380~415V Frequency 50HZ/60HZ

Đơn giá: 
Thỏa thuận