Bồn sục massage dạng đúc sẵn

Thông tin chung

col2

col1

Sit(adult) 2 Spa dimension 1550*2100*780mm Packing dimension  1850*2400*1280mm Capacity 700KG Spa weight  300KG Packing weight  400KG Massage Pump 2.5HP/2pcs Circulation Pump 150W/1pc Phase 1/3 Voltage 110v/240v Power 5.3KW Current 20A/220V~240V Current 9A/380~415V Frequency 50HZ/60HZ

Đơn giá: 
Thỏa thuận