Gạch ốp trong lòng hồ bơi (Số 3)

Thông tin chung

col2

col1

Màu xanh nhạt :

Kich thuoc vi : 300 x 300 mm

Kich thuoc vien : 48 x 48 mm

Đơn giá: 
Thỏa thuận