Gạch ốp đáy và thành bể bơi ( Số 2)

Thông tin chung

col2

col1

Màu xanh nhạt Kích thước vỉ : 300 x 300 mm Kích thước viên : 48 x 48 mm

Đơn giá: 
Thỏa thuận